Ключовите думи в дебата

Колко често политиците са употребявали основни думи или словосъчетания в хода на кампанията
БСП
ГЕРБ
Брой споменавания сред 18037 думи в 181 изказвания на
политици от БСП ГЕРБ
Източници: Информационни съобщения, публикувани в достъпни онлайн издания.
  - БСП       - ГЕРБ