Ключовите думи в дебата

Колко често защитниците на двете позиции са употребявали основни думи или словосъчетания в хода на кампанията за референдума с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" 25 септември - 25 октомври 2015г.
Ключови думи в подкрепа на позиция „ДА“
Ключови думи в подкрепа на позиция „НЕ“
Брой споменавания сред 26678 думи в 357 изказвания на
защитниците на позиция ДА и НЕ
Източници: Информационни съобщения, публикувани в достъпни онлайн издания.
  - ДА       - НЕ